Terugblik‎ > ‎

Leerkracht

Titel: Kruistocht in spijkerbroek

Onderwerp:

Schooltype: basisonderwijs

Groep(en): 6-7-8

Vakgebied(en): wereldoriëntatie, geschiedenis

Uitvoering door: tweetallen

Tijdsinvestering: U kunt de webkwestie op verschillende manieren inzetten. Zo kunt u er voor kiezen om de kinderen elke week een opdracht te laten maken tijdens het zelfstandig werken. Maar u kunt er ook voor kiezen om de hele webkwestie in een week te doen. Hierin bent u geheel vrij. Hieronder staat een geschatte tijdsinvestering:

 • Opdracht 1: 30 min
 • Opdracht 2: 45 min
 • Opdracht 3: 45 min
 • Opdracht 4: 30 min

Opbrengst:

Extra benodigde materialen:

 • Atlas.
 • Kaart uit het boek "Kruistocht in Spijkerbroek".
 • Materiaal voor mindmap.
 • Boek: Van nul tot nu door Thom Roep(schrijver) en Co Loerakker(tekenaar)
 • Papier voor de mindmap
 • Ruimte op de computer om de afsluitende brief van opdracht 4 op te slaan.
 • Bronnen
 • Word
 • Potlood

Webquestmakers:

 • Evelien Walta
 • Monique Blei
 • Trea van Beek
 • Debora Palland
 • Marjolein Hessels

Als u op- of aanmerkingen op deze WebQuest?
Zijn er links die niet werken?
Geef het even door. Dat kunt u onderaan deze pagina doen bij "comments"


Gebruikt u deze webquest/webkwestie bij een (onderdeel van) een lesmethode?
Geef het even door (klik hier). Wij voegen deze informatie toe aan de leerkrachtenpagina.
 
Concrete lesdoelen:
 • Taak 1: De leerlingen leren, door het maken van een mindmap, wat een kruistocht is en waar deze heen gingen.
 • Taak 2: De leerlingen leren met behulp van de atlas en een kaart, plaatsen op te zoeken en een route uit te stippelen.
 • Taak 3: De leerlingen leren Informatie over de pest te sorteren, zodat de belangrijkste informatie naar voren komt.
 • Taak 4: De leerlingen leren de verworven informatie samen te vatten in een antwoordmail.

De vaardigheden:
 • De leerlingen kunnen omgaan met een webkwestie.
 • De leerlingen leren bij deze opdracht gebruik te maken van Internet.
 • De leerlingen leren een mindmap te maken

Werkvormen:
 • In tweetallen achter de computer de opdrachten maken
 • Mindmap maken

Rol van de leerkracht:
 • Zorg ervoor dat u zich van te voren georiënteerd heeft op de webkwestie.
 • Maak eventueel ook al zelf de vragen, zodat u weet waar de leerlingen eventueel tegenaan kunnen lopen.
 • Zorg ervoor dat u rondloopt als de leerlingen de webkwestie maken, zodat u eventuele vragen kunt beantwoorden.
 • Dit voorkomt eventuele onrust en onzekerheid bij de kinderen.

Kerndoel 1
 • De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal.
 • Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven met behulp van een mindmap

Kerndoel 4
 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
 • Beeldmateriaal en achtergrondinformatie op cd-roms, dvd of internet
 • Instructieve teksten, bijvoorbeeld recepten, gebruiksaanwijzingen, uitleg bij opdrachten

Kerndoel 6
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten,
 • en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Kerndoel 9
 • De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Kerndoel 34
 • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 • Voeding
 • Ziektes

Kerndoel 50
 • De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland,
 • Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld

Kerndoel 51
 • De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
 • Informatie over heden en verleden.
 • Historische bronnen.

Kerndoel 52
 • De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
 • Tijd van steden en staten (kruistochten)
Meer informatie


Zijn er links die niet werken, geef het dan even door. Klik hier.